4-D instrumenten

deze instrumenten zijn 4-D ontwikkeld en kunnen middels opleiding gepersonifieerd worden:

 • epifanie
 • omeren
 • kralen rijgen
 • sensitizing concepts
 • kennislichamen
 • klanklandschappen
 • samenwerken
 • attitude
 • waartovig
 • ruimterichtingen
 • ontwikkelingspatronen
 • fundamentele processen
 • yoglo
 • spelpedagogiek
 • ruggengraat
 • middenriffen
 • anekdote
 • liturgie
 • kinderportret
 • doorhoorwijzer
 • vloeistoffen en atmosferen
 • elementen
 • vakdidactiek en roeping
 • reflecteren
 • bewegen
 • vragen stellen
 • horizontale hiërarchie en hegemonisch kruis
 • familieonderzoek in ruimte en tijd
 • geboorte- en opgroei- en bestaansgrond
 • moeder- en vaderschap
 • het kind als leerkracht
 • oerscript
 • leergeschiedenis
 • schrijven
 • rapporteren
 • onderzoeken
 • bodyscan
 • geometrische vormen
 • schakelend spreken
 • lezen
 • p-boekje
 • gesprekscyclus
 • de sfeer van het onbepaalde
 • sequence
 • portfolio
 • spel
 • intervisie
 • supervisie
 • opleiden
 • speelveld, speelruimte, speelterrein
 • instrument zijn