4-D syllabus

De 4-D syllabus is als mozaïek geschreven, op basis van alle vragen die door betrokkenen in de onderneming gesteld worden. Op deze stukken is soms weer gereageerd door andere 4-D werkers, waar zo nodig weer voorlopige antwoorden zijn gecomponeerd.

Het kan door 4-D werkers en degenen die zij opleiden als sprokkelend bron- en handboek gehanteerd worden. Het is zo geschreven dat je alleen in de realiteit houvast zult vinden. De realiteit zoals jij die zelf auto-etnisch binnen en met jouw contexten kunt waarnemen. Opdat jouw letterlijke, emancipatoire en medemenselijke stem werkzaam klinkt.

Het is mogelijk delen uit deze syllabus te ontvangen. Wanneer je een titel kiest en doorgeeft – info@4-D.nu – ontvang je deze geactualiseerd binnen een week. -een titel per keer-

Je reactie op dit deel is welkom om dit deel te actualiseren en het thema in de sfeer van het onbepaalde blijft.

titels zijn:

-telkens zal onderstaande lijst aangevuld worden met nieuwe titels & thema’s-

 • inleiding
 • 4-D attitude
 • 4-D begrippen
 • 4-D onderzoek
 • 4-D samenwerken
 • 4-D opleiden
 • ademen
 • afschuwelijk loopt alles door elkaar
 • agenderen
 • alchemie bedrijven
 • anticiperend de werelden ontsluiten
 • archetypische krachten hanteren
 • auto-etnische onrust
 • attitude
 • autoriteit
 • balanceren op een koord
 • begrijpbare taal
 • benauwd
 • bewonen van menszijn
 • menskundige choreografie van het ijkpunten plaatsen
 • de 4 gezichten
 • de anekdote in klinkende verbanden
 • de mogelijkheid van intiem menszijn
 • de belofte
 • als de duisternis heeft te wijken
 • de dood
 • de gewilde tonen zijn verslapt
 • de leemte
 • de maat van leven
 • de moed tot het onmogelijke
 • de negatieve ondertoon
 • de neutrale stem
 • de norm
 • de onrust van het kind
 • de twee bomen
 • de uitgesproken innerlijke dialoog
 • de yoglo
 • de ziel van de zaak
 • de zin en onzin van hoogbegaafd zijn
 • definities
 • diafragma’s
 • eerlijkheid
  elkaar verstaan door niet te begrijpen
 • er in stappen
 • erkenning
 • ethersoorten 126
  focus 127
 • fundamentele processen gewaar zijn
 • geloven in licht en liefde
 • geometrische vormen als getuigen
 • gevend ontvangen
 • gewelven
 • gewond zijn als heelmeester
 • Gods huis
 • het geheel der helen
 • het geheim
 • het gehoor geven aan een kind
 • het grandioze verzet van de schijnbare underdog
 •  het huwelijk en de schreeuw
 • het huwelijk
 • het kind
 • het leven als een gebeuren alleen aanvatten en aangaan
 • het leven heeft zelf een stem in het geheel
 • het motief van klassieke muziek
 • het organiseren van losse endjes tot levende gehelen
 • het paradijs het religieuze vuur in wereldse verbanden
 • het speelveld
 • het vreemde leren
 • high to earth in het dagelijks bestaan
 • hoe de berg verdwijnt
 • hoe het kind te naderen
 • hoe onderscheid ik het urgente
 • hoe passend is een kind wat niet meekomt
 • hoe samen te werken als mens met dag en nacht
 • hoe verhoudt zich het persoonlijke tot andere betrokken kwesties
 • huwelijk uit liefde
 • ik blijf maar zwemmen terwijl ik een hekel aan water heb
 • ik in ik- PRAPTO
 • in vrede en ontevreden zijn
 • intieme bronnen
 • intieme identiteit als de ontmoeting met het wezenlijk zijnde
 • inwijding
 • irrationele taal
 • is dat ook voor mij?
 • is moedermelk geschikt voor je naasten?
 • je attitude waartovig disciplineren
 • jezelf als hoogtepunt
 • kinderen
 • kunst waarnemen
 • kwaliteitszorg en gebruikmaken van subjectief potentiaal
 • leren, is dat sadomasochisme?
 • levenswetten
 • liefde als ordenend en vergevend initiatief
 • living pray
 • maat
 • middelste zijn
 • mirakel
 • moe zijn
 • moed gevraagd
 • moedeloosheid als een te vertrouwen zaak
 • moederschap
 • naar een punt toewerken
 • nabij zijn
 • negatieve gevoelens ten behoeve van autoriteit
 • no escape
 • ongeduld
 • ongevraagd je volwassen kind steun en zorg verlenen
 • onpijlbare diepten
 • opgebrand zijn
 • oplichters gevraagd
 • physische en psychische energie
 • programmering van het sociaal agent zijn
 • publiek en eenzaamheid, iemand zijn
 • reflecterend intoneren en de invloed op de gevraagde didactiek
 • reflectie
 • relaties herinnerend toekomend herstellen
 • ruggengraat
 • schijn bedriegt
 • sensitizing concepts
 • slapen als basisattitude
 • sprokkelend cultuureilanden inrichten
 • taak- en functieomschrijving
 • taal van de Drent
 • terecht komen
 • tibetaantje
 • vensters
 • verleidelijke transformatie
 • versluieringen in basaal menszijn en de sexuele geaardheid
 • verwerven van het levenslichaam
 • vinden van locaties en hun coördinaten in de yoglo
 • vluchten kan niet meer als je ouder bent
 • vragen stellen
 • vreemd gaan
 • vuilnis
 • waar en wie is het innerlijk kind?
 • waar kom je vandaan? waar komt de zondagse weerstand vandaan?
 • waarnemen contexten en realiteit
 • wanneer de grond immer verdwijnt
 • wanneer er veel is, druk
 • weerstanden
 • woede razernij en druk
 • woede & de oerschreeuw
 • woede & verdriet
 •  zelf opvoeding
 • ziek zijn
 • zinken
 • zinvolle relaties
 • 4-D instrumenten
 • slotwoord

4-D wil gemeenschappelijke verbanden en sferen creëren die de hoogst mogelijke verscheidenheid in en van menszijn betekenisvol en dynamisch laat aangaan.