moedsproef

de onderzoeker[2]

Je kunt een 4-D instrument als onderneming binnen een context zelf hanteren wanneer je daartoe de moedsproef aflegt bij een geëigende 4-D werker.

via copy-left

zodat zoveel mogelijk de 4-D idee gestalte aanneemt zoals er evenveel mensen en activiteiten zijn.

deze moedsproef wordt al opleidend ontwikkelend afgelegd in supervisiesessies.