programma onderzoeksgroepen en opleidingen

In verschillende 4-D lab’s krijgen praktijken van werken, leven onderzoekend & opleidend gestalte:

  • werkplaatsen, leerpraktijken
  • opleiding tot doorhoorprofessional
  • Daltonlab voor onderwijzend personeel
  • opleiding tot spelpedagoog
  • stemtrajecten om de professionele stem herkennend te ontwikkelen
  • individuele trajecten, veelal supervisietrajecten genoemd

de instrumenten zijn maatgevend voor al deze praktijken. 4-D werkers kunnen hun onderzoeksgroep en opleiding hierbij plaatsen als ze regelmatig tussen de onderzoeks- en opleidingsessies supervisie ontvangen over de attitude waarmee ze dit werk verrichten. Dit om een continu veranderend 4-D kennislichaam, gebaseerd op geleide differentiatie, te ontwikkelen.